Nibe Marineforening

Foreningens Fregatkaptajner gennem tiderne:

FREGATKAPTAJN -er en ærestitel i Nibe Marineforening, som startede i 1979. Titlen tildeles ved den årlige Fregatskydning til en person som har udvist godt kammeratskab, påtager sig et ansvar for foreningen, aktivt går til hånde og med værdighed repræsenterer foreningen udad til. Modtageren udvælges af bestyrelsen.