Nibe Marineforening

Foreningens historie og billeder fra indvielsen 18/6 2011

NIBE MARINEFORENINGS HISTORIE 

I 1943 samledes en kreds af tidligere marinere for at drøfte muligheden for at oprette en marineforening for Nibe og omegn. 
Gasterne der var samlet var: 
Mejeriejer Jens Pedersen 
Blikkenslager Johs. Nonboe 
Bødker Holger Dahlstrøm 
Fisker Niels Fuglsang 
Gasværksbestyrer Jens Droob 
Barber Thomas Møller  
Fabrikant Carl Kristensen.


Dette forberedende møde besluttede at indkalde til stiftende generalforsamling 
d. 28. Maj 1943.

Generalforsamlingen blev åbnet af Mejeriejer Jens Pedersen, der redegjorde for det forberedende arbejde, og det blev derefter vedtaget at stifte en marineforening for Nibe og omegn.

Den første bestyrelse så herefter således ud: Formand Jens Pedersen, næstformand Jens Justesen, kasserer Johs. Nonboe, sekretær Moody Sørensen, bestyrelsesmedlem Niels Mortensen, bestyrelsesmedlem Niels Fuglsang og bestyrelsesmedlem Theodor Nielsen.

Der blev i anledningen af den stiftende generalforsamling afsendt et telegram til marineforeningens projektor, Kronprins Frederik og til formanden kommandør Ibsen.

Herefter var der kammeratligt samvær og her meddelte fabrikant Joakim Petersen at han ville skænke et flag, og mejeriejer Jens Pedersen ville skænke stangen til den nye forening.

Dette møde blev ifølge den gamle protokol foreningens stiftelsesdag, med et medlemstal på 35 gaster.

Den første store begivenhed i foreningen var flagindvielsen 19/11 1943 med deltagelse af 60 personer. Det var en stilfuld og værdig fest til ære for det gamle Dannebrog. Foreningens første flagbærer blev Johs. Nonboe. Foreningen trivedes godt og i 1944 var medlemstallet allerede på 50 gaster. På et bestyrelsesmøde blev det vedtaget at afholde en sommerudflugt, og d. 7. Juli 1944, var den første festlighed i Skalskoven. En hyggelig dag, som den dag i dag, stadig praktiseres som en af forenings store begivenheder.

I 1947 blev marinestuen etableret i det daværende Jernbanehotel, som ejedes af Henry Møller.  Foreningen har sidenhen opkøbt Jehovas Vidners gamle Rigssal I Nibe, restaureret og tilpasset den til foreningens gøremål og den udgør idag foreningens rygrad. 
Foreningen har gennem årene bevist sin eksistens, og samler, den dag idag, marinere og søens folk, fiskere samt alle der har interesse for søfart og handelsmarine.

Overordnet er mottoet: Kærlighed til flaget, Dronningen, fædrelandet og sidst men ikke mindst kammeratskabet medlemmerne imellem.
Sidstnævnte bevises ganske klart af, at der siden 1943 kun har været 5 formænd:

Jens Petersen, Moody Sørensen, Finn Knudsen, Kristian Jørgensen og nuværende Hans Jørgen Christensen.