Nibe Marineforening

Fregatskydning 2016

Søndag den 7. august afholdtes den traditionsrige Fregatskydning i Nibe Marineforening.

Dagen begyndte som vanligt kl. 08.30 med mønstring på Nibe Torv. Omkring 40 morgenfriske marinere var mødt op for at deltage i dagens program, som blev sat igang af formand Hans Jørgen Christensen med kommandoen træd an. Efter opstilling affyredes kanon-salut, genopstilling i geledder og den korte march mod bussen. Dette år skulle der ikke være nogen længere march idet Fregatkaptajnen fra 2015 Kenneth Kajberg ikke befandt sig i Nibe, men hjemme på formandens bopæl.

Efter ankomsten til Skørbæk blev og atter opstillet i geledder blev der budt velkommen markeret med  en kanonsalut, hvorefter Fregatkaptajnen, traditionen tro, benyttede sig af muligheden for at inspicere de opstillede Marinere samt komme med de vanlige spottende og drillende kommentarer. Efter endt inspektion blev der budt på forfriskninger i form af øl og vand mm. på den store terrasse

Efter ca. en halv times hygge gik kursen atter mod Marine-stuen i Nibe, hvor kaffe og rundstykker samt en snaps ventede de nu sultne og kaffetørstige deltagere. 

Herefter kunne Fregat-skydningen påbegyndes.

Kort efter middagstid indstilledes skydningen midlertidigt for at skytterne kunne nyde dagens frokost bestående af stegte ål med hvide kartofler og persillesovs. Et måltid en admiral værdig. Inden da var skydningen skredet langsomt frem idet målene for skydningen var noget afholdende for at blive skudt ned.

Efter frokosten kunne skydningen genoptages og naturligvis afsluttes med uddeling af præmier til de skytter, som havde skudt mål ned.

Der blev ligeledes afholdt konkurrence i skydning til skive med hhv. gevær og pistol, som ligeledes præmieredes. Disse discipliner konkurreres der ihærdigt i, idet ingen vil give sig før til aller sidst. Her findes der også en god portion drillerier.

Afslutningsvist blev det tid til at den afgående Fregat-kaptajn Kenneth Kajberg måtte afklæde sig sit Fregat-kaptajn regalier og lade formand Hans Jørgen Christensen udlevere dette på ny til årets nye Fregat-kaptajn Paul Dahlstrøm.

Dagen rundedes derefter af på behørig vis.

Årets skytter blev:

Bovspyddet – Hans Jørgen Christensen

Roret – Nordahl Johansen

Gallionen – Jess Toft

Fortoppen – Hans Jørgen Christensen

Krydstoppen – John Maler (Ålborg)

Stortoppen, dermed mesterskytten – Jens Poulsen

Gevær 1. præmie – Morten Christensen

Pistol 1. præmie – Kenneth Kajberg