Nibe Marineforening

Danmarks Marineforenings historie

Danmarks Marineforenings historie.

Marineforeningen er en forsvarspositiv forening, der gennem sin landsdækkende virksomhed søger at udbrede kendskabet til og interessen for landets sømilitære forsvar og søfartserhverv, hvorfor Marineforeningen dækker hele det maritime Danmark.

Ved aktiviteter i de 79 lokale afdelinger rundt om i landet samles tidligere og nuværende tjenestegørende i Søværnet, Marinehjemmeværnet og handelsflåden samt andre, der nærer interesse for det maritime, - til gennem kammeratskab og sammenhold, og medvirke til at opfylde foreningens formål.

Marineforeningen har i alt omkring 10.000 medlemmer, hvoraf 2/3 er tidligere orlogsgaster.


De 79 lokale afdelinger er økonomisk selvstyrende med egen bestyrelse, - og afdelingerne er samlet i 13 distrikter.

Mere omfattende historie kan læses på: