Nibe Marineforening

Nibe Marineforenings Æresmedlemmer

Følgende er udnævnt til æresmedlemmer på grund af deres utrættelige arbejde for Nibe Marineforening:

P. Thomsen
J. Pedersen
A. Nilsson
K. Kristensen
Harald Hansen
Erhardt Justesen
Moody Sørensen
Jens Justesen
Leo Thiesen

Peter Friis
Leif Østergård
Jens Veggerby
Finn Knudsen
John "Maler" Jensen

Axel Mortensen

Hans Christian Hansen

Hans Jørn Abildgaard

Hans Jørgen Christensen