Nibe Marineforening

Bro Nibe

Mærskbåd navngivet efter Nibe
I forbindelse med Nibes 275 års købstadsjubilæum i 2002 henvendte daværende afdelingsformand, og nuværende æresmedlem, Finn Knudsen sig til rederiet med en opfordring til at et af rederiets skibe på sigt kunne få hjemstavnhavn i vor købstad. Opfordringen blev honoreret med nybygningen "Nibe Mærsk", der er Mærsk Tankers nyeste enhed, ud af en flåde på ialt 142 tankskibe, som A.P.Møller Mærsk Gruppens tankdivision råder over. Efter levering fra Jiangnan Shipyard sidst i Marts 2007, gik jomfrurejsen med fuld last af palmeolie til Århus, hvor skibet ankom d. 5. Maj 2007.
På invitation fra rederiet kunne Finn Knudsen og Erik Sommer Jensen så ved selvsyn bekræfte, at såvel navn, som hjemstedshavn, var dedikeret Nibe.
"Nibe Mærsk" har en længde på 144.2 m, 24 m bredde og dødvægt på 16.565 ton/19.075 m3.

Her ses de 2 foregangsmænd Finn Knudsen og Erik Sommer Jensen

Hilsen fra Kaptajn Claus Melin

Gode Kammerater i Nibe. 

Ja, nu hedder "Vores" skib altså Bro Nibe. Hjemhavnen er forsat Nibe. Skibet er blevet malet om til mørkeblåt skrog og stjernen i skorstenen er erstattet af Brostrøm's logo. 
Grunden til denne ændring ligger vel i at skibet er kommercielt og teknisk opereret af Brostrøm i Göteborg. Og man har så ment at de 6 n-skibe skal sejle med de ovennævnte farver og skorstensmærke af denne grund og pga. Brostrøms gode navn netop i denne størrelse tankskibe.
Nibe Mærsk var den første til navneskiftet men de andre skal følge når lejlighed gives.
For mig personligt er det lidt uvant, da jeg i snart 35 år har sejlet med de lyseblå, og under stjernen. Men forandring fryder .... sommetider og som en god ven engang sagde: Når forandringens vinde blæser er der nogle der bygger læhegn, andre rejser vindmøller.
Jeg er selv på mølleholdet, og ser lyst på fremtiden for Vores skib.

Mange kammeratlige hilsner
Claus Melin
Kaptajn
Bro Nibe
Nibe.