Nibe Marineforening

Generalforsamling 2015

Billede fra Generalforsamlingen 21-2-2015

De mange fremmødte under Generalforsamlingen. Efterfølgende var der Skipper Labskovs.

Aftenen bød ligeledes på velkomst af et nyt medlem Anders Buus Andersen, som blev hilst velkommen på vanlig vis af formanden og næstformanden.