Nibe Marineforening

Fregatskydning 2014

Forud for mønstringen
Forud for mønstringen
Hygge på torvet
Hygge på torvet
Mønstringen påbegyndes v. formand Hans Jørgen Christensen
Mønstringen påbegyndes v. formand Hans Jørgen Christensen
Opstillet i geled og afventer affyring af kanonen
Opstillet i geled og afventer affyring af kanonen
Klar til afgang
Klar til afgang
På vej mod Fregatkaptajnens bopæl
På vej mod Fregatkaptajnens bopæl
Der gåes raskt til
Der gåes raskt til
Ankommet til Fregatkaptajnens adresse. Missen er uvidende om den nært forestående kanon affyring
Ankommet til Fregatkaptajnens adresse. Missen er uvidende om den nært forestående kanon affyring
Fregatkaptajn Leif Christensen er kommet ud og der gøres klar til affyring af kanonen
Fregatkaptajn Leif Christensen er kommet ud og der gøres klar til affyring af kanonen
Efter endt salut inspicerer fregatkaptajnen de fremmødte søfolk
Efter endt salut inspicerer fregatkaptajnen de fremmødte søfolk
Efter endt inspektion bød Leif på noget godt til ganen
Efter endt inspektion bød Leif på noget godt til ganen
Vejret var godt og der hyggedes i godt selskab
Vejret var godt og der hyggedes i godt selskab
Fregatkaptajnen og et par andre "fodtudser" blev befordret i karet
Fregatkaptajnen og et par andre "fodtudser" blev befordret i karet
De var tydeligt tilfredse med at de ikke skulle marchere
De var tydeligt tilfredse med at de ikke skulle marchere
Klar til afgang mod marinestuen
Klar til afgang mod marinestuen
Marchen var lang, varm og udmattende og feltet blev delt.
Marchen var lang, varm og udmattende og feltet blev delt.
En revle blev lagt ind i ruten
En revle blev lagt ind i ruten
Fregatkaptajnen kom den tørstende flagbærer til undsætning
Fregatkaptajnen kom den tørstende flagbærer til undsætning
Der skåles og trængslerne fra marchen var hurtigt glemt.
Der skåles og trængslerne fra marchen var hurtigt glemt.
Nu glade, friske og med nyt mod skulle turen mod Marinestuen fuldendes.
Nu glade, friske og med nyt mod skulle turen mod Marinestuen fuldendes.
Knud Verner "Fløjten" Olsen overrækker sit utroligt flotte maleri af krydseren Oskar til Nibe Marineforening v. formand Hans Jørgen Christensen
Knud Verner "Fløjten" Olsen overrækker sit utroligt flotte maleri af krydseren Oskar til Nibe Marineforening v. formand Hans Jørgen Christensen
Der blev nydt kaffe og rundstykker i marinestuen
Der blev nydt kaffe og rundstykker i marinestuen
Et par af havfruerne holder kaffepause
Et par af havfruerne holder kaffepause
John Maler er i vanlig stil klar til at styre skydningen
John Maler er i vanlig stil klar til at styre skydningen
John Malers fregat klar til at blive skudt i sænk
John Malers fregat klar til at blive skudt i sænk
Klar til skydning
Klar til skydning
Fregatkaptajnen anråbes til at igangsætte skydningen
Fregatkaptajnen anråbes til at igangsætte skydningen
Fregatkaptajn Leif Christensen er dagens første skytte
Fregatkaptajn Leif Christensen er dagens første skytte
Skydningen diskuteres
Skydningen diskuteres
Mens andre hygger i kammeraternes selskab
Mens andre hygger i kammeraternes selskab
Deltagerne kaldes ud til skydning, mens skydelederen lader geværet
Deltagerne kaldes ud til skydning, mens skydelederen lader geværet
Årets præmier
Årets præmier
Som i tidligere år er der tale om flotte præmier
Som i tidligere år er der tale om flotte præmier
Skydenumrene sorteres og udtrækkes af Abildgaard under kontrol
Skydenumrene sorteres og udtrækkes af Abildgaard under kontrol
Hans Chr. Hansen sled utrætteligt hele dagen for at give alle en god oplevelse
Hans Chr. Hansen sled utrætteligt hele dagen for at give alle en god oplevelse
Der rafles ivrigt mellem skydningerne
Der rafles ivrigt mellem skydningerne
Ålen serveres og der er ro for en tid
Ålen serveres og der er ro for en tid
Hans igang med serveringen
Hans igang med serveringen
Formanden besigtier at ingen går sultne fra bords
Formanden besigtier at ingen går sultne fra bords
Ved Fregatskydningen optagedes tre nye medlemmer. Fra venstre Bent Jensen, Jørgen B. Jensen & Per L. Petersen
Ved Fregatskydningen optagedes tre nye medlemmer. Fra venstre Bent Jensen, Jørgen B. Jensen & Per L. Petersen
Foreningens mærke og symbolet på medlemsskab påsættes af Hans
Foreningens mærke og symbolet på medlemsskab påsættes af Hans
Formanden ønsker tillykke og velkommen
Formanden ønsker tillykke og velkommen
De nye medlemmer optagedes på behørig vis og skåler med formanden.
De nye medlemmer optagedes på behørig vis og skåler med formanden.
Arrangementet bød ligeledes på et fyrreårs jubilæum v. Jan Zaar samt udnævnelse af to æresmedlemmer Paul Dahlstrøm og Axel Mortensen
Arrangementet bød ligeledes på et fyrreårs jubilæum v. Jan Zaar samt udnævnelse af to æresmedlemmer Paul Dahlstrøm og Axel Mortensen
Formanden påsætter mærket
Formanden påsætter mærket
Der ønskes tillykke og uddeles en "dram"
Der ønskes tillykke og uddeles en "dram"
Paul Dahlstrøm med sit diplom
Paul Dahlstrøm med sit diplom
Axel Mortensen med beviset for sit æres medlemsskab
Axel Mortensen med beviset for sit æres medlemsskab
En stolt Jan Zaar med 40 års mærket
En stolt Jan Zaar med 40 års mærket
Hans Chr. Hansen solgte flest skydenumre og modtager den velfortjente flaske whiskey som præmie
Hans Chr. Hansen solgte flest skydenumre og modtager den velfortjente flaske whiskey som præmie
Der er altid tid til en øl.
Der er altid tid til en øl.
Havfruerne takkes for deres uvurderlige hjælp
Havfruerne takkes for deres uvurderlige hjælp
Fregatkaptajnen modtager tak i hans kones, som måtte tage hjem, fravær
Fregatkaptajnen modtager tak i hans kones, som måtte tage hjem, fravær
Bovspyddet: Skytten blev Kenneth Kajberg som tillige vandt præmie her via skydelod
Bovspyddet: Skytten blev Kenneth Kajberg som tillige vandt præmie her via skydelod
Roret: Skytten blev...
Roret: Skytten blev...
Abildgaard opråber resultaterne fra dagens skydning.
Abildgaard opråber resultaterne fra dagens skydning.
Stortoppen: Dagens mesterskytte blev Kenneth Kajberg
Stortoppen: Dagens mesterskytte blev Kenneth Kajberg
Det er tid for Leif Christensen af afklæde sig det traditionelle regalie
Det er tid for Leif Christensen af afklæde sig det traditionelle regalie
Den nye Fregatkaptajn Eddy Klemmensen
Den nye Fregatkaptajn Eddy Klemmensen
Nu med kæde får han overrakt den medfølgende klokke
Nu med kæde får han overrakt den medfølgende klokke
Den afgående Fregatkaptajn (FK) Leif Christensen, den nye FK Eddy Klemmensen og formand Hans Jørgen Christensen
Den afgående Fregatkaptajn (FK) Leif Christensen, den nye FK Eddy Klemmensen og formand Hans Jørgen Christensen
Den nyudnævnte Fregatkaptajn i snak med en af havfruerne
Den nyudnævnte Fregatkaptajn i snak med en af havfruerne
Vinder på gevær(suverænt): 
Claus Justesen
Vinder på gevær(suverænt): Claus Justesen
Vinder på Pistol:
Morten Christensen
Vinder på Pistol: Morten Christensen
2. præmie på pistol:
Kenneth Kajberg
2. præmie på pistol: Kenneth Kajberg
Den officielle invitation.
Den officielle invitation.

Under kaffen fik Nibe Marineforening 

af Kurt Verner "Fløjten" Olsen fra Aalborg Marineforening

 overrakt et meget flot og utroligt vellignende maleri  forestillende panserkrydseren Oskar til ophængning i marinestuen i Nibe. Formand Hans Jørgen Christensen takkede "fløjten" for den meget flotte gave, som vil få en plads blandt 

foreningens øvrige udstillede effekter.

Lørdag den 10. august afholdtes den årlige Fregat-skydning i Nibe Marineforening.
Dagen begyndte kl. 08.30 med mønstring på Nibe Torv. Omkring 48 forventningsfulde "marinere" var mødt op for at deltage i dagens program, som blev sat igang af formand Hans Jørgen Christensen med kommandoen træd an. Efter opstilling affyredes kanon-salut, som gav genlyd i Nibe's, endnu, halvtomme gader, som blev opfulgt af march i geled mod daværende Fregatkaptajn Leif Christensen's bopæl i Nibe.
Ankomsten til Fregatkaptajnens bopæl blev markeret med endnu en kanonsalut, hvorefter Fregatkaptajnen, traditionen tro, har mulighed for at inspicere de opstillede Marinere. Efter endt inspektion og dertil hørende drillerier blev der budt på forfriskninger i form af øl og vand mm.

Efter ca. en halv times pause gik marchen mod Marine-stuen, hvor kaffe og rundstykker ventede de nu sultne og kaffe-tørstige deltagere. 


Herefter kunne Fregat-skydningen påbegyndes. 
Omkring middagstid indstilledes skydningen midlertidigt for at skytterne kunne nyde dagens frokost bestående af stegte ål med hvide kartofler og persillesovs. Et måltid en admiral værdig også denne gang tilberedt af de utroligt dygtige og beredvillige havfruer i kabyssen. 

Efter frokosten kunne skydningen genoptages og naturligvis afsluttes med uddeling af præmier til de dygtigste af skytterne.
Der blev ligeledes afholdt konkurrence i skydning til skive med hhv. gevær og pistol, som ligeledes præmieredes.
Dagen bød tillige på optagelse af tre nye medlemmer Bent Jensen, Jørgen B. Jensen & Per L. Petersen.

Ydermere kunne formanden hylde Jan Zaar med 40 års jubilæum samt ligeledes udnævne d'herrer Paul Dahlstrøm og Axel Mortensen til æresmedlemmer i Nibe Marineforening. Et stort tillykke til alle.


Afslutningsvist blev det tid til at den afgående Fregat-kaptajn Leif Christensen måtte afklæde sig sit Fregat-kaptajn regalier og lade formand Hans Jørgen Christensen udlevere dette på ny til årets nye Fregat-kaptajn Eddy Klemmensen.

Dagen rundedes derefter af på behørig vis. 

Årets skytter blev:

Bovspyddet – Kenneth Kajberg

Roret – 

Gallionen – 

Fortoppen – 

Krydstoppen – 

Stortoppen, dermed mesterskytten – Kenneth Kajberg

Gevær 1. præmie – Claus Justesen

Pistol 1. præmie – Morten Christensen